Podmínky terapie

Poskytuji terapii a poradenství za přímou úhradu, nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Mohu tedy zachovávat absolutní diskrétnost o údajích a informacích, které mi sdělíte.

Ceník:

Individuální terapie a poradenství: 1200Kč (délka konzultace 50 minut)

Párová a rodinná terapie: 2000 kč (délka konzultace 60 minut), většinou je vedená dvojicí terapeutů.

Platby probíhají v hotovosti na konci setkání nebo předem na účet: 9173917002-5500

Termín návštěvy si stanovíme po telefonické či emailové domluvě. Z domluvené konzultace je možné omluvit se nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. V případě pozdějšího zrušení nebo neomluvené absence jste povinni danou konzultaci uhradit. Zruším-li já konzultaci později než 24 hodin předem, bude vám nabídnut náhradní termín za poloviční cenu.

Konzultační hodiny:

Pondělí: 9:00 - 16:00

Úterý: 9:00 - 18:00

Čtvrtek: 9:00 - 18:00

Pátek: 9:00 - 18:00

S kým spolupracuji:

https://www.terapeutisc.cz/

https://vmezicase.cz/

https://czap.cz/

https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/dusevni-zdravi