Podmínky terapie

Poskytuji terapii a poradenství za přímou úhradu, nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Mohu tedy zachovávat absolutní diskrétnost o údajích a informacích, které mi sdělíte.

Ceník:

Individuální terapie a poradenství: 800Kč (délka konzultace 50 minut)

Párová a rodinná terapie: 1200 kč (délka konzultace 60 minut), většinou je vedená dvojicí terapeutů.

Platby probíhají v hotovosti na konci setkání nebo předem na účet: 1405458014/3030

Termín návštěvy si stanovíme po telefonické či emailové domluvě. Z domluvené konzultace je možné omluvit se nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. V případě pozdějšího zrušení nebo neomluvené absence jste povinni danou konzultaci uhradit. Zruším-li já konzultaci později než 24 hodin předem, bude vám nabídnut náhradní termín za poloviční cenu.

Konzultační hodiny:

Čtvrtek: 8:00 - 19:00

Pátek: 8:00 - 17:00

S kým spoupracuji:

https://www.terapeutisc.cz/

https://vmezicase.cz/

https://czap.cz/