Dynamická terapie

Sem vložte podnadpis

Jedná se o psychoterapeutický směr, který je odvozen od současné psychoanylýzy. Navazuje na její koncept významu nevědomé psychické činnosti a vnitřních konfliktů. Dynamického přístupu lze využít v individuální, skupinové, párové i rodinné terapii. Pokud jde o individuální terapii, základní metodou je volně plynoucí rozhovor, přičemž se v jeho průběhu terapeut snaží vytvořit přátelskou a pro klienta bezpečnou atmosféru. Jeho cílem je porozumět subjektivně významným momentům z klientova života a jejich souvislosti s jeho aktuálními problémy. Na rozdíl od psychoanalýzy, je terapeut mnohem aktivnější, klientovi se snaží být průvodcem a oporou. Je zde také důraz na autentičtější komunikaci mezi terapeutem a klientem, na zkoumání dění odehrávajícího se "tady a teď".