Co nabízím


Nabízím cestu ke změně nebo-li pravidelná terapeutická setkávání, jejichž délku a formu si společně domluvíme.

Společně vytvoříme bezpečný prostor, kde se budeme toulat krajinou vašeho příběhu. Bude záležet jen na vás, jaká zákoutí prozkoumáme a jakým tempem budeme kráčet. Zda budeme směřovat k jasnému cíli nebo si někdy dopřejeme zastavení a ponoření do hloubek dosud nepoznaných.

Tato cesta nebude vždy snadná, protože změna vyžaduje překonání mnoha překážek. V těchto chvílích však nebudete na cestě sami.

Jak bude vaše cesta vypadat ukážou vaše potřeby a naše vzájemná dohoda. Můžete přijít s vašimi aktuálními problémy (např. těžká životní situace, potíže ve vztazích, ztráta blízké osoby, nálady a pocity, se kterými si nevíte rady, ztráta smyslu, psychosomatické obtíže aj.) nebo s touhou lépe se poznat a najít své silné zdroje.

Můžete přijít s partnerem, pokud budete mít pocit, že se ve vašem vztahu vytratila pohoda a vzájemné pochopení. Nebo s celou rodinou, když se vaše rodina bude muset vypořádat s těžkou či novou situací, přitom dosavadní způsoby řešení selhávají.

  • Krizovou intervenci
  • Psychologické poradenství
  • Individuální terapii
  • Rodinnou terapii